Prezentacje

 

 

Paweł Bukrejewski, PIMOT

„Paliwa metanowe w koncepcji zrównoważonego rozwoju”

 

**************

Janusz Jureczka, PIG-PIB

„Znaczenie przedeksploatacyjnego ujęcia metanu z pokładów węgla – w świetle objęcia emisji metanu systemem EU ETS”

 

**************

 

 

Krzysztof Gosiewski, Anna Pawlaczyk-Kurek, IICh PAN

„Badania aerodynamiki reaktorów do spalania metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń”

 

**************

 Krzysztof Krogulski ARP SA Oddział w Katowicach

„Charakterystyka ilości i stopnia zagospodarowania metanu kopalnianego”

 

**************

Mirosław Kwiatkowski, AGH

„Zbiornik do adsorpcyjnego magazynowania metanu z układem redukcji efektów termicznych”

 

**************

Zygmunt Łukaszczyk, Politechnika Śląska

„Metan składowiskowy źródłem czystej energii – gminne centra energetyczne”

 

**************

Alina Mróz, A-TEC Anlagentechnik GmbH

„Skuteczne odmetanowanie czynnych kopalń, wydobycie gazu z kopalń zlikwidowanych i zapewnienie bezpieczeństwa na powierzchni przy pomocy kontenerowych stacji MDRS-x”

 

**************

Dariusz Musioł, Politechnika Śląska

„Czy koszty prac profilaktycznych w zakresie zagrożenia metanowego są wysokie? Analiza na podstawie wybranej spółki węglowej”

**************

Stanisław Nawrat, AGH

„Metan kopalniany-stan i perspektywy”

 

**************

 

 

Grzegorz Sękal, Marek Sutkowski, HORUS-ENERGIA

„Efektywne rozwiązania kogeneracyjne dla kopalni oraz innych źródeł gazów specjalnych”

 

**************

Krzysztof Słota, Politechnika Śląska

„Analiza możliwości wykorzystania metanu z rejonu wentylacyjnego ściany – studium przypadku”

 

**************

Krystian Wierzbiński, GIG

„Zagrożenie metanowe w polskich kopalniach węgla kamiennego”

 

**************

Paweł Baran, (współautorzy: Katarzyna Zarębska, Katarzyna Czerw, Mirosław Kwiatkowski, Piotr Zabierowski), AGH

„Zmiany objętościowe węgla towarzyszące sorpcji metanu w zmiennych warunkach ciśnienia i temperatury”

 

**************

Gniewosz Widuch, Ferox Energy Systems

„Silniki gazowe Jenbacher: parametry techniczne oraz światowe doświadczenia dla gazu kopalnianego

 

**************

Przemysław Niedzielski, ORLEN Oil

„Przemysłowe środki smarne do zastosowań w górnictwie”

 

**************

Jarosław Zgodzaj, Marani

„Innowacyjne rozwiązania wykorzystujące metan”